Przejdź do treści

Yunex Traffic Poland

Produkty

Yulux

Pierwsze na rynku sygnalizatory świetlne w najnowocześniejszej technologii 1 Wat, która przynosi mnóstwo korzyści, takich jak obniżone zużycie energii, redukcja emisji CO2 oraz oszczędności finansowe.

MLR

Wielopasmowy detektor radarowy – nowoczesne urządzenie służące do kompleksowego zliczania i klasyfikacji pojazdów na całym wlocie skrzyżowania. Detekcja działa niezależnie od warunków atmosferycznych oraz bez ingerencji w nawierzchnię drogi.

V2X – Vehicle to Everything

Technologia V2X usprawnia zarządzanie ruchem drogowym w miastach. Umożliwia nadawanie priorytetów pojazdom komunikacji zbiorowej oraz pojazdom uprzywilejowanym, zwiększa bezpieczeństwo na drogach, obniża zużycie paliwa, skraca czas podróży. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem dedykowanych aplikacji w pojazdach oraz przy zastosowaniu urządzeń zainstalowanych w infrastrukturze drogowej.

Totem Rewerowy

Urządzenie informujące rowerzystów o zalecanym stylu jazdy w celu przejechania przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną bez konieczności zatrzymywania się. Na wyświetlaczu LED ukazywany jest odpowiedni piktogram z komunikatem dla cyklisty.

ROute+ – zarządzanie ruchem nie tylko w mieście

System ROute+ może być wykorzystywany nie tylko do sterowania znakami, tablicami o zmiennej treści, znakami pryzmatycznymi, sygnałami sterowania na pasach ruchu oraz barierami na drogach lub w tunelach.