Przejdź do treści

ROute+ – zarządzanie ruchem nie tylko w mieście

Rozwiązania Yunex Traffic dla autostrad, dróg ekspresowych, tuneli i infrastruktury

Wszędzie tam, gdzie tablice lub znaki o zmiennej treści wyświetlają ostrzeżenia i ograniczenia prędkości dostosowane do sytuacji, ryzyko zatoru i wypadków zmniejsza się. W wielu analizach po wprowadzeniu, okazuje się, że systemy zarządzania ruchem za granicą jak i w Polsce doprowadziły do znacznego zmniejszenia liczby niebezpiecznych zdarzeń. Dzięki takim rozwiązaniom pojazdy poruszają się ze stałą prędkością, podróż staje się nie tylko bezpieczniejsza i szybsza, ale również mniej wpływa na środowisko, ponieważ wielkość emisji jest znacznie mniejsza niż w przypadku szczególnie szkodliwego ruchu typu „stop-and-go”. Dynamiczne zarządzanie prędkością pozwala ograniczyć emisję z pojazdów po przez obniżenie dopuszczalnej prędkości w okresach dużego zanieczyszczenia powietrza. To wszystko zapewnia system zarządzania Yunex Traffic – ROute+

System sterowania „wszystko w jednym”

ROute+ jest niezwykle wszechstronny. System może być wykorzystywany nie tylko do sterowania znakami, tablicami o zmiennej treści, znakami pryzmatycznymi, sygnałami sterowania na pasach ruchu oraz barierami na drogach lub w tunelach.

System zbiera i dostarcza szereg ważnych informacji dla służb utrzymania ruchu, integruje wiele podsystemów oraz pojedynczych stacji pomiarowych, czujników, kamer itp.

Jedną z podstawowych cech jest monitoring i zarządzanie wszelkimi instalacjami występującymi w tunelach drogowych. ROute+ doskonale współdziała z innymi centrami sterowania ruchem. Dzięki integracji wielu zagadnień i usług, łatwemu zarządzaniu oraz czytelnemu przeglądowi sytuacji ROute+ jest systemem wybieranym nie tylko dla autostrad i dróg ekspresowych, ale także dla tuneli.

ROute+ umożliwia centralne monitorowanie, kontrolę i sterowanie całym wyposażeniem technicznym drogi lub tunelu w tym m. in. obsługę systemów i instalacji: 

 • Tablic i znaków o zmiennej treści (VMS,LCS)
 • Stacji pomiaru ruchu drogowego
 • Stacji meteorologicznych
 • Kamery i system monitoringu wizyjnego
 • Kamery i system automatycznej wideo detekcji zdarzeń
 • Kamer ANPR i system kontroli czasu przejazdu
 • System dozowania wjazdu („Ramp metering”)
 • System pomiarów środowiskowych
 • System wentylacji bytowej
 • System oświetlenia podstawowego oraz system awaryjnego oświetlenia zapasowego i ewakuacyjnego
 • System wykrywania i sygnalizacji pożarowej
 • System telefonów i kolumn alarmowych SOS
 • System łączności radiowej służb ratowniczych
 • System dystrybucji mocy
 • System automatyki i sterowania nadrzędnego klasy SCADA
 • System przesyłu danych
 • System nagłośnienia tunelu
 • System sterowania i prowadzenia ruchu tramwajowego
 • System Integrujący Urządzenia Przeciwpożarowe (SIUP), posiadający świadectwo dopuszczenia do stosowania na rynku w kraju
 • Urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego( np.: bariery szlabany itp.)

Od prostych do złożonych

ROute+ jest zaprojektowany modułowo i może być stosowany jako serce systemów o dowolnej wielkości, od kompaktowych centrów z niewielką ilością stacji przydrożnych i obiektów aż po pełnoprawne, nadrzędne centra sterowania obsługujące setki obiektów i miliony zmiennych! System nadaje się do stosowania na wszystkich poziomach sterowania i może być łatwo rozbudowywany w dowolnym momencie w celu spełnienia nowych specyficznych wymagań.

Interwencje sterowania wdrażane automatycznie lub półautomatycznie przez centrum zarządzania są wynikiem bardzo złożonych analiz i algorytmów. W tym celu należy zebrać, zsumować i prawidłowo zinterpretować wiele czynników sytuacyjnych na bardzo długich odcinkach dróg i z wielu urządzeń w tunelach. Opierając się na szerokiej gamie algorytmów, ROute+ analizuje dane dostarczane przez wszystkie podłączone czujniki i systemy oraz generuje odpowiednie środki interwencyjne. Operatorzy mogą korzystać z gotowych opracowanych warunków logicznych na etapie wdrażania jak również w łatwy i intuicyjny sposób mogą tworzyć samodzielnie procedury reakcji na różne zdarzenia w systemie, jak również zaplanowane akcje. Operatorzy w centrum sterowania otrzymują optymalne wsparcie w podejmowaniu niezbędnych decyzji w procesie sterowania.

Redundancja i bezpieczeństwo na każdym poziomie

System ROute+ jest wysokodostępnym i niezawodnym systemem. Dzięki możliwości redundancji zapewnia nieprzerwalną pracę. Jeśli w systemie aktywne urządzenia napotkają jakikolwiek problem sprzętowy, mogą automatycznie przełączyć się na drugi serwer lub zapasowy kontroler. Sieci i stacje klienckie mogą również być skonfigurowane redundantnie tak by zapewnić najwyższe wymagania bezpieczeństwa.

Dostępność nie tylko w centrum zarządzania

ROute+ umożliwia również pracę operatorów na tabletach i smartfonach. Dzięki temu operatorzy mogą uzyskać zdalny bezpieczny dostęp do systemu 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu również poza centrum sterowania np.: w terenie.

Otwartość

Moduły ROute+ oparte są na sprawdzonym i zaufanym oprogramowaniu przemysłowym pośredniczącym, które może działać na wielu systemach operacyjnych niezależnie od platformy sprzętowej. Otwartość systemu zapewnia możliwość wykorzystania wielu standardów komunikacyjnych jakie zapewnia system co jednak nie stoi na przeszkodzie by zaimplementować inne

 • OPC UA: DA, AC, HA (Client – Server)
 • OPC: DA, AE, HDA (Client-Server)
 • IEC 61850 / IEC 61400
 • SINAUT
 • DNP3
 • IEC 60870-5-101, -104
 • SAT-SSI
 • Industrial Ethernet S7
 • Ethernet /IP
 • Modbus TCP
 • S-BUS
 • Teleperm
 • BACnet
 • Dowolna integracja w technologii .NET

 • ADO
 • ODBC
 • OL-DB
 • inne

 • V24 / RS232 / RS485
 • inne

 • XML RPC
 • JSON
 • SOAP
 • inne

 • TCP/ SSL
 • HTTP (Web)
 • SNMP wersja 1, 2, 3
 • inne