Przejdź do treści

Rozwój ITS w polskich miastach

Inteligentne Systemy Transportowe realizowane przez Yunex Traffic są obecne w polskich miastach od 2003 r.

Inżynierowie od ponad 20 lat poprawiają transport w polskich miastach – dostarczając elastyczne, skalowalne, bezpieczne i łatwe w obsłudze rozwiązania z zakresu inteligentnych systemów transportowych (ITS). Jesteśmy obecni w sześciu polskich miastach (Warszawa, Rzeszów, Poznań, Białystok, Kraków oraz Tychy), a nad wdrażaniem systemów ITS pracuje największy, blisko 60-osobowy zespół polskich inżynierów.

Cele ITS w Polsce:

  • kontrola ruchu samochodowego w sieci drogowej oraz zmniejszenie stanu jej zatłoczenia, 
  • bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej i transportowej,
  • poprawa warunków podróżowania z uwzględnieniem intermodalności transportu,
  • przyspieszenie transportu publicznego, w szczególności tramwajowego i autobusowego
  • zwiększenie popytu na podróżowanie transportem zbiorowym i alternatywnym
  • udostępnienie bieżących informacji (dla kierowców oraz pasażerów) przydatnych w fazie planowania oraz w trakcie realizacji podróży,
  • zwiększenie bezpieczeństwa użytkownikom ruchu,
  • monitorowanie i ochrona środowiska naturalnego.

Jak to się zaczęło?

Początki ITS w Polsce to lata 2003-2004 i wdrożenie systemu sterowania ruchem w nowo-otwartym Tunelu pod Wisłostradą. Następnie zdecydowano o rozwoju systemu ITS w Warszawie o dodatkowe elementy, związane m.in. z budową Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem.

W tym samym czasie zaczęto prace także nad wdrożeniem systemu ITS w Krakowie – pierwszym mieście, w którym system był integrowany od początku z Systemem Zarządzania Transportem Tramwajowym, uwzględniał priorytet dla pojazdów tramwajowych.

W 2013 r. rozpoczęto wdrażanie ITS w Białymstoku, gdzie system objął swym zasięgiem całe – liczące blisko 300 tys. mieszkańców i prawie 120 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną – miasto.

Równocześnie z Białymstokiem rozpoczęto prace nad systemem ITS w Poznaniu, gdzie charakterystyczną cechą jest wykorzystanie na szeroką skalę (blisko 300 sztuk) kamer ANPR do rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów, które pomagają zbierać informacje o aktualnych warunkach ruchu.

ITS Poznań

Yunex Traffic zaczął także realizować projekt rozszerzenia systemu ITS w stolicy Podkarpacia – Rzeszowie, w którym po raz pierwszy w Polsce wprowadzono proekologiczną technologię 1-watta w sygnalizacji świetlnej, przekładającą się na znaczne oszczędności w zużyciu energii dla miasta.

ITS na coraz większą skalę

Początki ITS w Polsce to lata 2003-2004 i wdrożenie systemu sterowania ruchem w nowo-otwartym Tunelu pod Wisłostradą. Następnie zdecydowano o rozwoju systemu ITS w Warszawie o dodatkowe elementy, związane m.in. z budową Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem.

W tym samym czasie zaczęto prace także nad wdrożeniem systemu ITS w Krakowie – pierwszym mieście, w którym system był integrowany od początku z Systemem Zarządzania Transportem Tramwajowym, uwzględniał priorytet dla pojazdów tramwajowych.

W 2013 r. rozpoczęto wdrażanie ITS w Białymstoku, gdzie system objął swym zasięgiem całe – liczące blisko 300 tys. mieszkańców i prawie 120 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną – miasto.

Zmodernizowane centrum sterowania ruchem w Warszawie

ITS to potężne narzędzie do zarządzania miastem. Dzisiaj systemy sterowania nie ograniczają się do kierowania sygnalizacją świetlną, współczesne rozwiązania ITS są bardzo mocno rozbudowane, skupiają wiele podsystemów. Z poziomu ITS możemy więc już nie tylko zarządzać ruchem czy jego płynnością. Celem takich systemów jest udostępnianie maksymalnej przepustowości, którą oferuje droga. Do tego – w ramach ITS – dochodzi integracja z systemami parkingowymi, komunikacją publiczną, a więc możliwością wpływania na priorytety, czy dynamicznego zarządzania rozkładami jazdy, wyświetlanymi na przystankach, a także integracja m.in. z monitoringiem zanieczyszczeń powietrza. To wszystko składa się na wprowadzanie wizji „smart city” do polskich miast

Dariusz Obcowski, Prezes Zarządu Yunex Sp. z o.o.

Potwierdzeniem tego jest podpisana w 2019 r. umowa na stworzenie najbardziej kompleksowego systemu ITS w Polsce, w Tychach. Prace zakończyły się w 2022 roku.