Przejdź do treści

Rozwój systemów sterowania i zarządzania ruchem w tunelach w Polsce

Od kilkunastu lat wyposażamy największe polskie tunele w zaawansowane systemy sterowania i zarządzania ruchem

Ciągły wzrost natężenia ruchu w połączeniu z rosnącym zapotrzebowaniem na mobilność, zwłaszcza w miastach, zwiększa potrzebę budowania tuneli. Są to obiekty newralgiczne w całym systemie transportowym miasta, które by chronić użytkowników i całą inwestycję, muszę spełniać szczególnie wysokie wymagania w zakresie dostępności i bezpieczeństwa.

Według polskich i europejskich standardów tunele o długości przekraczającej 400m powinny być wyposażony w systemy takie jak:

  • nadrzędny System Zarządzania Tunelem (SZT) klasy SCADA
  • System Integrujący Urządzenia Przeciwpożarowe (SIUP), posiadający świadectwo dopuszczenia do stosowania na rynku w kraju
  • system przesyłu danych, monitoringu wideo, wideodetekcji, ANPR
  • system wentylacji, nagłośnienia, punktów alarmowych
  • zasilanie podstawowe i awaryjne • oświetlenia podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne
  • pomiar kierunku i siły wiatru oraz pomiary środowiskowe
  • system komunikacji radiowej
  • elementy zarządzania ruchem jak m. in.: tablice zmiennej treści VMS, znaki portalowe LCS, sygnalizatory, szlabany, stacje pomiaru ruchu, stacje meteorologiczne
  • system zabezpieczenia ruchu tramwajowego (dotyczy tuneli tramwajowych i kolejowych)

Yunex Traffic od kilkunastu lat wyposaża największe polskie tunele w zaawansowane systemy ITS zapewniające maksimum bezpieczeństwa i niezawodności.

Początki systemów ITS w tunelach

Pierwszy projekt z zakresu sterowania ruchem w tunelach to lata 2003-2004 i umowa na system zarządzania tunelem „Wisłostrada” w Warszawie. Tunel Wisłostrady to główna oś komunikacyjna północ-południe w Warszawie, z której obecnie korzysta ponad 110 tys. pojazdów na dobę. Prowadzimy w nim działania w zakresie sterowania w zależności od warunków ruchu, prac serwisowych i przy okazji wydarzeń losowych oraz imprez masowych.

Szymon Majchrzak, kierownik projektu pionu ITS Yunex Sp. z o.o.

W latach 2007-2008 rozpoczęto prace nad wdrożeniem systemu zarządzania ruchem w jedynym w Polsce tunelu przeznaczonym wyłącznie na potrzeby ruchu tramwajowego i liczącym 1420m o nazwie Krakowski Szybki Tramwaj (KST). Od 2010 r. Yunex Traffic zajmuje się także zarządzaniem ruchem w tunelu drogowym im. Św. Rafała Kalinowskiego pod krakowskim Dworcem Głównym. Ponadto firma realizuje serwisowanie i utrzymanie systemów w obu krakowskich tunelach (drogowym oraz tramwajowym).

W latach 2016-2019 realizowaliśmy także działania w obszarze serwisu i utrzymania w liczącym blisko 1,5km tunelu drogowym pod „Martwą Wisłą” w Gdańsku.

Rok później w ramach rozwoju systemu ITS w Warszawie rozpoczęto także sterowanie ruchem pod tunelem przy rondzie Zesłańców Syberyjskich, nieopodal Dworca Zachodniego w Warszawie. Od 2019 r. realizowane są dostawy związane z budową systemów sterowania ruchem 4 tuneli (3 drogowych i jednego tramwajowego) w ramach Trasy Łagiewnickiej.

Zaawansowana technologia

Wszystkie tunele zarządzane przez Yunex Traffic w Polsce są zarządzanie w technologii ROute+. To nowoczesne rozwiązanie dla dużych i skalowanych systemów, obsługujące do 2000 systemów rozproszonych, z wbudowanym standardem bezpieczeństwa i konfiguracją na różne systemy operacyjne. Obecnie, zarządzanie ruchem w tunelach w Warszawie odbywa się z wykorzystaniem tej technologii.

System ROute+ to oprogramowanie pozwalające na obserwowanie, rejestrowanie, przetwarzanie, sterowanie, alarmowanie, raportowanie zdarzeń w tunelach, ale także wspierające procesy optymalizacji, serwisu i utrzymania. To znacznie ułatwia zarzadzanie tunelem, gwarantując prawidłową i bezpieczną eksploatację.

Sławomir Matla – kierownik inżynieringu pionu ITS Yunex Sp. z o.o.